כמה עולה דולה?

עלות דולה נעה בין 1500-3500

ש"ח. תלוי באיזור גאוגרפי ובנסיון של הדולה. גם בקופות החולים הבינו שנשים בהריון זקוקות לתמיכה בלידה והכניסו לתוך הביטוחים המשלימים שלהם החזרים על ליווי בלידה של דולה. כך למשל יולדת שמבוטחת בכללית פלטיניום זכאית לקבל 75% עד 2000 ש"ח מעלות של דולה. גם "מכבי שלי" מאפשרים החזרים על שרותי תומכת לידה.

וכמובן שבביטוחים פרטיים ישנם החזרים נוספים.

קופת חולים מכבי

מבוטחות 'מכבי שלי' בהריון ולאחר הלידה, זכאיות למסגרת הטבות המכונה צ'ק כיסוי. בצ'ק כיסוי ניתן להשתמש כדי לקבל החזרים על מגוון שירותים פרטיים, טיפולים, בדיקות ואביזרים רפואיים. על שירות של דולה ניתן לקבל החזר של 50% מהעלות בפועל. עבור כל הריון, עד שלושה הריונות, ניתן לקבל החזרים עד לתקרה מצטברת של 2,000 ₪. למשל: מבוטחת שתבחר לממש את ההטבה לטיפול שעלותו 200 ₪, תקבל החזר של 100 ₪. סכום ההנחה שנוצל (100 ₪), יופחת מצ'ק הכיסוי של ההריון הנוכחי שערכו 2,000 ₪, ועל כן יוותרו בצ'ק כיסוי 1,900 ₪. קופת חולים כללית במסגרת ביטוח כללית פלטיניום זכאית היולדת להחזר על ליווי בלידה, דולה של 75% מההוצאה בפועל עד לסכום מצטבר של 5000 ש"ח.