צילום שרון ברתל קמחי  

קונסטלציה משפחתית:

מוסמכת בקונסטלציה משפחתית להריון ולידה ע"י בית הספר לקונסטלציה מערכתית

הקונסטלציה המשפחתית היא גישה המאפשרת שחרור ותנועה של פחדים, תחושת תקיעות, דפוסי פעולה ומחשבות ע"י מציאת המקור המשפחתי של הבעיה.
על פי גישת הקונסטלציה, אנחנו נושאים איתנו, במודע או שלא במודע, את הקשיים של בני משפחתנו, הקרובים והרחוקים.
ע"י שימוש בבדים המשמשים כייצוגים שונים נוכל להתבונן, לבחון, להרגיש, להפריד ומכאן גם להתחיל בתנועה ובפרידה מכל אותם דברים המעכבים ומפריעים לנו.

העבודה יכולה להיעשות באופן פרטני או קבוצתי כשחברי הקבוצה משמשים כחלק מהקונסטלציה המשפחתית.

עבודת הקונסטלציה נפלאה כחלק משלבי ההכנה לקראת לידה או כתהליך של עיבוד אחרי לידה.